Algemene voorwaarden Sol & Salie

e-mailadressen van deelnemers worden bewaard in een bestand voor toekomstige e-mails over activiteiten. Deelnemers kunnen zich hiervoor te allen tijde afmelden door een mail te sturen naar info@sol&salie.nl. Het bewaren van deze mailadressen doet Inge Hendriks (hieronder verder benoemd als Inge) volgens de AVG.

 • Inge en aanverwante partners behoudt zich het recht om tijdens de activiteit gemaakte foto’s/video’s te gebruiken voor archief- en promotiedoeleinden. Indien vooraf of tijdens een activiteit alsnog een verzoek komt om niet op foto/video vastgelegd te worden, zullen Inge en aanverwante partners altijd proberen om hier gehoor aan te geven.
 • Graag wijst Inge je erop dat je op eigen verantwoordelijkheid deelneemt aan een activiteit. Als organisator aanvaardt Inge geen aansprakelijkheid voor ongevallen, overlijden en/of elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die de deelnemer voorafgaand aan, tijdens of na afloop van de activiteit overkomt. Ook is Inge niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van goederen die de deelnemer voorafgaand, tijdens of na de activiteit in zijn bezit heeft. Op het moment dat je je als deelnemer aanmeldt voor een van de activiteiten ga je hiermee akkoord. 
 • Het kan gebeuren dat je, om welke reden dan ook, jouw deelname aan een activiteit wilt annuleren. Zodra je dit weet wordt je verzocht om dit via info@sol&salie.nl te melden. Afhankelijk van de termijn waarbinnen je annuleert, zijn er al kosten gemaakt en is het niet altijd mogelijk om het volledige bedrag terug te ontvangen.

  Voor het retraite weekend in de Ardennen van 1 t/m 3 april 2022 geldt de annuleringsregeling:
  • Bij annulering tot 15 februari bedragen de annuleringskosten € 150,-, daarna € 250,-.
  • Bij annulering twee weken of korter voor aanvang is Inge genoodzaakt om het gehele bedrag in rekening te brengen. 
  • Een vervanger sturen kan altijd.

Corona & annuleringsmaatregelen

 • Mocht de Rijksoverheid opnieuw besluiten om bijeenkomsten en/of reizen naar België te verbieden, dan gaan we in overleg met de locatie om het weekend te verplaatsen naar een later moment. 
 • Tijdens activiteiten volgen we de richtlijnen van het RIVM. Het houden van 1,5 meter afstand is mogelijk tijdens alle activiteiten. Deelnemers met corona(gerelateerde) klachten worden verzocht om thuis te blijven.
 • Ook in geval van corona(verschijnselen) zijn wij genoodzaakt bovenstaande annuleringsvoorwaarden in acht te nemen.