Algemene voorwaarden

 • e-mailadressen van deelnemers worden bewaard in een bestand voor toekomstige e-mails over activiteiten. Deelnemers kunnen zich hiervoor te allen tijde afmelden door een mail te sturen naar mail@jeroen-verstappen.nl. Het bewaren van deze mailadressen doet Jeroen Verstappen (hieronder verder benoemd als Jeroen) volgens de AVG.
 • Jeroen en aanverwante partners behoudt zich het recht om tijdens de activiteit gemaakte foto’s/video’s te gebruiken voor archief- en promotiedoeleinden. Indien vooraf of tijdens een activiteit alsnog een verzoek komt om niet op foto/video vastgelegd te worden, zullen Jeroen en aanverwante partners altijd proberen om hier gehoor aan te geven.
 • Graag wijst Jeroen je erop dat je op eigen verantwoordelijkheid deelneemt aan een activiteit. Als organisator aanvaardt Jeroen geen aansprakelijkheid voor ongevallen, overlijden en/of elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die de deelnemer voorafgaand aan, tijdens of na afloop van de activiteit overkomt. Ook is Jeroen niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van goederen die de deelnemer voorafgaand, tijdens of na de activiteit in zijn bezit heeft. Op het moment dat je je als deelnemer aanmeldt voor een van de activiteiten ga je hiermee akkoord. 
 • Het kan gebeuren dat je, om welke reden dan ook, jouw deelname aan een activiteit wilt annuleren. Zodra je dit weet wordt je verzocht om dit via mail@jeroen-verstappen.nl te melden. Afhankelijk van de termijn waarbinnen je annuleert, zijn er al kosten gemaakt en is het niet altijd mogelijk om het volledige bedrag terug te ontvangen.


  Voor het zen-vakantie-weekend geldt de annuleringsregeling:

  • Bij annulering tot acht weken voor aanvang bedragen de annuleringskosten € 50,-, daarna € 200,-.
  • Bij annulering twee weken of korter voor aanvang is Jeroen genoodzaakt om het gehele bedrag in rekening te brengen. 
  • Een vervanger sturen kan altijd.

Corona & annuleringsmaatregelen

 • Mocht de Rijksoverheid opnieuw besluiten om bijeenkomsten te verbieden, dan ontvang je het inschrijfbedrag terug. Indien een activiteit wordt verplaatst naar een later moment is het ook mogelijk om je inschrijfgeld te laten staan voor een nieuwe datum. 
 • Tijdens activiteiten volgen we de richtlijnen van het RIVM. Het houden van 1,5 meter afstand is mogelijk tijdens alle activiteiten. Deelnemers met corona(gerelateerde) klachten worden verzocht om thuis te blijven.
 • Ook in geval van corona(verschijnselen) zijn wij genoodzaakt bovenstaande annuleringsvoorwaarden in acht te nemen.