AVG Sol & Salie

Inge Hendriks, gevestigd aan de Oude Groenestraat 6-58, 6678 MB te Oosterhout is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals hieronder opgenomen.

Inge gebruikt de gegevens (naam, adres, telefoonnummer, email adres, geboortedatum, bijzonderheden gezondheid) voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om zijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van zijn diensten en/of producten

Gezondheidsgegevens worden enkel opgenomen indien deze van vitaal belang zijn voor de deelnemer en alleen na toestemming van de deelnemer.

Inge gebruikt deze gegevens niet voor:

  • Verkoop adresgegevens aan derden
  • Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. Mits jij expliciete schriftelijke toestemming hiervoor geeft. Met uitzondering van het voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

Inge bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Inge neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@sol&salie.nl.

Inge heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.